FASTIGHETSISOLERING

På bygget går vi igenom förutsättningarna och omfattningen med kunden.
Vi stämmer av vilka ytor som ska isoleras, vilken tjocklek som är aktuell, val av lösullsmaterial m.m

Energieffektiv isolering

Nyproduktion På de allra flesta byggen vi är involverade i, utför vi en isoleringsbesiktning i god tid före utförandet. På bygget går vi igenom förutsättningarna och omfattningen med kunden. Vi stämmer av vilka ytor som ska isoleras, vilken tjocklek som är aktuell, val av lösullsmaterial m.m. Vi går även igenom hur förarbetena ska utföras inför vår lösullsentreprenad.

När detta är gjort vet både vi och kunden hur allt ska förberedas och hur allt ska utföras. I detta läge färdigställs arbetsordern till våra installatörer och arbetet läggs in i planeringen.

Tilläggsisolering

Varje hus är unikt och bör därför kontrolleras inför en tilläggsisolering. På plats genomför vi en inspektion av tex. vindsutrymmet, där vi tittar på och informerar om förutsättningarna för att tilläggsisolera. Utifrån detta lämnar vi ett förslag på de åtgärder kunden önskar. När vi är överens om omfattningen, läggs projektet in i planeringen. Själva arbetet Materialet sprutas med lufttryck från maskinen, via slangen upp på tex. vindsbjälklaget. På vindsbjälklaget sprutas isoleringen ut i en jämn tjocklek.

Tjocklek och materialåtgång kontrolleras löpande. Montören kan bland annat starta, styra material flöde och stoppa lösullsmaskinen med en fjärrkontroll. Ibland ändrar även maskinisten inställningar på maskinen. På så sätt erhåller man alltid bästa möjliga isoleringsarbete. Lösullen ger, i motsats till traditionella isolerskivor, fin anslutning runt stödben, ventilationsrör m.m.

Vanliga frågor

Att isolera fastigheten med cellulosaisolering?

Att isolera fastigheten med cellulosaisolering innebär ett långsiktigt hållbart tänkande och ett hänsynstagande bygge.
Vi hjälper dig att skapa en optimal isoleringslösning som gynnar både dig och vår miljö.
Med Cellulosaisolering som installeras maskinellt, blåses in, så uppnår man många fördelar.

– Högdensitets isolering = bästa energibesparingen
– Bra inomhusklimat, rekommenderas av astmatiker
– Tyst på grund av den höga isoleringstätheten
– Ingen materialhantering för snickarna
– Isoleringsarbetet går mycket snabbt vilket gör att andra yrkesgrupper snabbt kan fortsätta med nästa arbetsmoment
– Allt isoleringsarbete utförs av specialutbildad personal

Kan ISOLERING SKE I ALLA UTRYMMEN?

Den maskinella lösullsisoleringen har helt revolutionerat byggbranschen. Maskinen som oftast är eldriven sönderdelar och blåser fram materialet.
Installatören styr flöde och tryck med en radiohandenhet. Inmataren sköter om maskinen som står i lastbilsskåpet. All materialhantering sker alltid under tak.

Vad är VÄRMECENTERS AMBITION?

VÄRMECENTER s ambition är att:

– Att för kunden föreslå den mest lämpade och ekonomiska isoleringsinstallationen.
– Att i avtalad tid utföra arbetet
– Att arbeta utifrån högt ställda kvalitetskrav
– Att alltid finnas till hands och svara på frågor

Vårt huvudsakliga arbetsområde är Västerbotten. Vi finns med lager och kontor i Umeå
Kundgruppen är stora byggentreprenörer som t.ex. OF Bygg AB, mindre byggfirmor och privatbyggare.
Vi utför isoleringsarbeten i nyproduktion, renoveringar och tilläggsisoleringar.

De två största och mest avancerade byggisoleringsprojekten har varit nybyggnationen av HEDLUNDASKOLAN i Umeå och VEGASKOLAN I Vännäs.
Dessa utfördes med kravet att bli godkända och klassade som *passivhus.
Tillsammans med SWECO THORELLS och VNB Byggproduktion genomfördes byggentreprenaden.

KONTAKTA OSS

Med bred kunskap, lång erfarenhet och mycket god service
tar vi oss an alla typer av uppdrag, stora och små.

AB Värmecenter i Umeå
Yttertavle 50B
905 96 Umeå

Telefon: 070-340 03 15
E-post: info@abvarmecenter.se

7 + 2 =

Producerad av CC Mediakonsult