När driftskostnaderna spelar roll

Vi kan hjälpa dig att skapa en optimal isoleringslösning som gynnar både dig och vår miljö.
Vi hjälper er även att energieffektivsera er fastighet.

AB VÄRME CENTER  jobbar med cellulosaisolering

Vi blåser och packar in snabbt och effektivt, i tak, väggar och golv , isolering i alla installationer. Isoleringsarbetena sker i alla former av byggnationer och bostäder. Målsättningen är att till kunden för rimliga kostnader föreslå och utföra isoleringsarbetena med högsta kvalitet samt att det skall leda till en minskad energiförbrukning för fastigheten. Efter att ni har kontaktat oss så kommer vi på ett kostnadsfritt offertbesök. Efter det så inkommer vi med en isolerings offert, då vi även föreslår en tidsplan efter era önskemål. När ni har godkänt offerten översänder vi er en orderbekräftelse. Isoleringsarbetet utföres därefter inom den avtalade tiden. Där det är möjligt utför vi även egenkontroll med värmekamera. Därefter tillsändes fakturan.

På begäran lämnas även ett installationsprotokoll. Varje hus är unikt och bör därför besiktigas inför en tilläggsisolering. Fördelen med att besiktiga är att vi tillsammans med dig kan identifierar eventuella fel och brister samt att vi tillsammans kan fastställa exakt vad som ska utföras, på vilket sätt och med vilket material. Många ny fastighetsägare som står inför beslutet att påbörja en renovering de är ofta i behov av rådgivningskonsultation innan arbetet skall starta.

femton års erfarenhet av fastighetsisolering

Sedan en tid så jobbar vi även med thermografering, renoverings och energibesparingsrådgivning.
Vi har specialiserat oss på att arbeta med cellulosa och träfiber isolering där vi åtar oss hela eller delar av en nyproduktion eller renovering.

Att till för kunden rimliga kostnader föreslå och utföra arbeten
som skapar en minskad energiförbrukning för fastigheten.
Att i avtalad tid utföra arbetet.
Att arbetet utförs utifrån högsta kvalitetskrav.
Att planering av utförandet hålla överenskomna tider.
– Att vi alltid finns till hands för att svara på frågor.
Att Du når oss även för kostnadsfria besök innan isoleringsentreprenaden påbörjas

Fastighetsisolering

Nu kan vi hjälpa dig skapa en optimal tilläggsisolering som gynnar både dig och vår miljö.
Värme Center har 15 års erfarenhet av fastighetsisolering.

Vi har specialiserat oss på att arbeta med cellulosaisolering där vi åtar oss hela eller delar av en nyproduktion eller renovering. Att isolera fastigheten med cellulosaisolering innebär ett långsiktigt hållbart tänkande och ett hänsyns tagande bygge

Termografering

Termografering innebär en kvalitetsgranskning av byggnadens klimatskärm. Med termografering identifieras värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter.

Genom att identifiera brister ges möjlighet att undvika och förekomma onödiga kostnader, samt generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt och mögelproblem. Även dåligt isolerade installationer och vattenläckage i rörledningar kan påträffas.

Termografering

Termografering innebär en kvalitetsgranskning av byggnadens klimatskärm. Med termografering identifieras värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter.

Genom att identifiera brister ges möjlighet att undvika och förekomma onödiga kostnader, samt generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt och mögelproblem. Även dåligt isolerade installationer och vattenläckage i rörledningar kan påträffas.

FASTGHETSKONSULT

I äldre fastigheter har fastighetsägaren ofta behov av att veta vilka åtgärder man skall vidtaga och i vilken ordning dessa skall ske för att t.ex. sänka uppvärmningskostnaden.

Om fastigheten t.ex. har en hög luftgenomtrömningshastighet så kan man uppleva inomhusklimatet för svalt. Då kan det kanske vara så att det är för lite vindsisolering och att fönsterna är dragiga. 

Man vill ofta veta vilken åtgärd som skall prioriteras och i vilken ordning samt vad en eventuell energibesparing kan bli och till vilken kostnad.

Se tidgare referenser

Slide 4
Nya Hedlundaskolan
UMEÅ
Slide 5
Umeå stadsförsamling
UMEÅ
Slide 1
Nydalaviken
Umeå
Slide 2
Vegaskolan
Umeå
Slide 3
Umedalen, biet
Umeå

KONTAKTA OSS

Med bred kunskap, lång erfarenhet och mycket god service
tar vi oss an alla typer av uppdrag, stora och små.

AB Värmecenter i Umeå
Yttertavle 50B
905 96 Umeå

Telefon: 070-340 03 15
E-post: info@abvarmecenter.se

6 + 8 =

Producerad av CC Mediakonsult