Isolervärden i de olika konstruktionerna

I olika konstruktioner med cellulosaisolering.
Värmegenomgångskoefficient eller U-värde. Det mäter hur god isolering en hel byggnadsdel har. U-värdet betecknades tidigare ”K-värde.

Vindbjälklag

Ekofiber är typgodkänd utan luftspalt vid takfoten. Ventiler placeras i gavelspetsen. Viktigt! Täta alla genomföringar. Vindbjälklag ska alltid vara lufttäta från insidan.

Vindbjälklag utan kryputrymme

I vindsutrymmen av den här typen som har en höjd under 60 cm måste ett horisontalt ”stopp” monteras i överkant.
Det är för att förhindra att hela utrymmet fylls och täpper till ventilationen.

Regelvägg

Stående reglar kan monteras upp till cc 1200 mm.
Glesregling (min 28×70) monteras med max cc 300 mm.
Eldragning utförs innan isolering.

Timmervägg

Stående reglar kan monteras upp till cc 1200 mm.
Glesregling (min 28×70) monteras med max cc 300 mm.
Eldragning utförs innan isolering.

Värmemotstånd är en egenskap som beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga.

Det beräknas genom att materialets värmekonduktivitet inverteras och multipliceras med tjockleken på skiktet. Det inverterade värdet används också och kallas värmegenomgångskoefficient eller U-värde. Det mäter hur god isolering en hel byggnadsdel har. U-värdet betecknades tidigare K-värde. (Från Wikipedia om U-värde)

 

KONTAKTA OSS

Med bred kunskap, lång erfarenhet och mycket god service
tar vi oss an alla typer av uppdrag, stora och små.

AB Värmecenter i Umeå
Yttertavle 50B
905 96 Umeå

Telefon: 070-340 03 15
E-post: info@abvarmecenter.se

6 + 15 =

Producerad av CC Mediakonsult