TERMOGRAFERING

Värmekameran avslöjar vilka problem som finns och vart dem finns.
Boka tid för värmekamera mätning och åtgärdsanalys!

DITT HUS ÄR UNIKT!

Besiktningen fastställer vad som passar dig bäst. En mätning med värmekamera i hela eller del av fastigheten för att ringa in problemställen och med dessa data från värmekameran kan man då föreslå lämpliga åtgärder, vilket kan spara stora pengar för fastighetsägaren.
En Termografering av huset är mycket bra att göra för att få fram eventuellt dolda problem eller ringa in kända kalldragsställen.

Termografering innebär en kvalitetsgranskning av byggnadens klimatskärm.
Med termografering identifieras värmeläckage i form av bristfällig isolering och köldbryggor samt läckage genom otätheter. Genom att identifiera brister ges möjlighet att undvika och förekomma onödiga kostnader, samt generera stora energibesparingar. Felaktig isolering kan leda till stora problem med avseende på kondensation och påföljande fukt och mögelproblem. Även dåligt isolerade installationer och vattenläckage i rörledningar kan påträffas.

Termografering bidrar till ett förbättrat inomhusklimat

Drag beroende på luftläckage och kallras, kalla golv och temperaturskillnader kan identifieras och åtgärdas. Termograferingen birar även till att skapaen helhetsbil och innebär en hjälp vid byggnadens underhållsplanering. Vi erbjuder även kunden att i förekommande fall göra en mer grundlig besiktning av fastigheten. Där man ser på vad som kan behövas åtgärdas t.ex inför en försäljning. Vid försäkringstecknande mot dolda fel så samarbetar vi med auktoriserad konsult.

KONTAKTA OSS

Med bred kunskap, lång erfarenhet och mycket god service
tar vi oss an alla typer av uppdrag, stora och små.

AB Värmecenter i Umeå
Yttertavle 50B
905 96 Umeå

Telefon: 070-340 03 15
E-post: info@abvarmecenter.se

12 + 5 =

Producerad av CC Mediakonsult