REFERENSER OCH BILDER 

Bilder från olika projekt

 

Filgränd, Ersboda Umeå

Parhus. Isolering tak och vägg åt VNB Byggproduktion. Parhus. Isolering tak och vägg
åt VNB Byggproduktion. 2017

parhus1

Nydalaviken Umeå

näcken
16 stycken radhus
Passivhus-klassade, byggår 2016 .
Beställare VNB Byggproduktion AB.

.

 Winn Marketing AB

GlennWinnDSC8114[1]

”Vi tog beslut att isolera lokalerna med en yta på ca 1500 kvm med 30 cm cellulosaisolering. Besparingen på årsbasis blev avsevärd 25-30000 kwh per år”
Glenn Bergström ägare

 

Nya Hedlundaskolan

Nya Hedlundaskolan

Internationell passivhuscertifiering: 15kWh per kvm och år för värmebehov.

.

Umeå stadsförsamling

Backens kyrka

2006 fick vi i uppdraget att isolera Backen Kyrka med cellulosaisolering
på kallvinden, mellan och på innertakkupolerna.
Besparingen blev cirka 20 000 kwh per år, enligt fastighetsingenjör
Mats Wuolikainens beräkningar.

Vi tackar för förtroendet!

logo