Isoleringsvärden för de tekniker vi arbetar med

 Lösull = Enkel isolering

Vindbjälklag

Isolering vind

Ekofiber är typgodkänd utan luftspalt vid takfoten. Ventiler placeras i gavelspetsen.
Viktigt! Täta alla genomföringar. Vindbjälklag ska alltid vara lufttäta från insidan.

vindsbjaljklag2vindsbjaljklag3

Vindbjälklag utan kryputrymme

Vindbjälklag utan kryputrymme

I vindsutrymmen av den här typen som har en höjd under 60
cm måste ett horisontalt ”stopp” monteras i överkant.
Det är för att förhindra att hela utrymmet fylls och täpper till ventilationen.

snedtak

Regelvägg

Isolering vägg genomskärning

Stående reglar kan monteras upp till cc 1200 mm.
Glesregling (min 28×70) monteras med max cc 300 mm.
Eldragning utförs innan isolering.

yttervagg

Timmervägg

Isolering timmervägg

Stående reglar kan monteras upp till cc 1200 mm.
Glesregling (min 28×70) monteras med max cc 300 mm.
Eldragning utförs innan isolering.

 


 

Exempelbild U-värde sågspån

Värmemotstånd är en egenskap som beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga. Det beräknas genom att materialets värmekonduktivitet inverteras och multipliceras med tjockleken på skiktet. Det inverterade värdet används också och kallas värmegenomgångskoefficient eller U-värde. Det mäter hur god isolering en hel byggnadsdel har. U-värdet betecknades tidigare K-värde. (Från Wikipedia om U-värde)

 


 Besparingsexempel

 Bostad 130 m² i Mellansverige
Ursprunglig isolering 150 mm sågspån
Tilläggsisolering 350 mm iCell Lösull
U-Värde innan 0,51 W/m² °C
U-Värde efter 0,10 W/m² °C
Besparing / år  5700 kr / år