”Värmecenter i Umeå” har ombildats från den enskilda firman
till 
AB – VÄRMECENTER i Umeå.

AB VÄRMECENTER, affärside
FASTIGHETSKONSULTING inom
Energi – klimat – komfort
samt
RÅDGIVNING
Värme – Energibesparing

och LÖSULLSISOLERING

Den nya verksamhetens affärsidé är att kunna erbjuda konsulthjälp, rådgivning, expert/spets kunskap och termografering i frågor rörande fastighetsbyggnad och renovering. Speciellt med inriktning mot energibesparing.

Vi skall genom vår erfarenhet och kunskap kunna vägleda, skapa beslutsunderlag och ge förslag på lämpliga initiativ och åtgärder vid såväl nyproduktion som renoveringar av äldre fastigheter.

Vilka behov skall Er fastighet uppfylla?

 • Skydda från yttre påverkan
 • Skapa värme
 • Skapa trygghet
 • Skapa gemenskap
 • Uppfylla basbehoven *

*Uppvärmning, hygien och tvätt, belysning, kommunikation etc.

Det är här Värmecenter kan komma att bidra med våran kunskap. Vi har 20 års erfarenhet inom fastighetsbranschen inom främst värmepumps och isolerings områdena.

Tillsammans med välrenommerade företag inhämtar vi nödvändig kunskap inom t.ex. yrkesområdena; Mark och grund, Bygg, VVS, Ventilation, Fönster/dörr, Tak – beklädnad, Uppvärmning och Sol-El anläggning.

När det tex. finns behov av att ringa in kalldragskällor in och utvändigt eller kontrollera värmeläckage på kallvindor. Används värmekamera för att leta upp och dokumentera problemen.Vi sammanställer ett åtgärdsförslag på vad som kan vara lämpligt att utföra på fastigheten.

Dina behov i din fastighet.

Hur kommer vi fram till vilken eller vilka åtgärder som behöver genomföras? För att minska energiförbrukningen och eller skapa ett bättre inomhusklimat. Kan vi förbättra fastighetens inomhusklimat genom att göra fastigheten tystare och skapa ett sundare inomhusklimat. Hur kan vi minska utifrån kommande ljudpåverkan samt inomhus minska ljudpåverkan? Vilka åtgärder skall vi vita för att minska påverkan av utifrån kommande värmestrålning? Hur kan vi skapa svalka inomhus under heta sommardagar?

Ditt hus är unikt

Varje fastighet är unik oavsett om det gäller nyproduktion eller ett äldre hus.

Allt påverkar fastigheten.

 • Läget
 • Klimatet
 • Omgivningen
 • Användningen, etc.

Vad skall fastigheten användas till?

 • Bostadshus
  • Familj utan barn
  • Familj med barn
 • Kontor/arbetsplats
 • Garage/ekonomibyggnad etc.

Vilken typ av fastighet handlar det om?

 • Enplansvilla
 • Tvåplansvilla
 • Radhus
 • Flerbostadshus
 • Kommersiella lokaler etc.
Parhus. Isolering tak och vägg åt VNB Byggproduktion.

Parhus. Isolering tak och vägg åt VNB Byggproduktion.

ISOLERING I VÄRLDSKLASS

När driftskostnaderna spelar roll

”Nu kan vi hjälpa dig skapa en optimal tilläggsisolering som gynnar både dig och vår miljö”

Värme Center har 14 års erfarenhet av fastighetsisolering.
Vi har specialiserat oss på att arbeta med cellulosaisolering där vi åtar oss hela eller delar av en nyproduktion eller renovering. Att isolera fastigheten med cellulosaisolering innebär
ett långsiktigt hållbart tänkande och ett hänsyns tagande bygge

offertbesök
Orderbekräftelse
Avtalad arbetstidsplan
Eventuella Rotavdrag

 


Cellulosaisolering – bästa isoleringen

Lösull är den mest rationella och effektiva metoden att isolera med. Installationen sker fuktsäkert direkt in i konstruktionerna utan skrymmande lagring på arbetsplatsen och helt utan spill. Isoleringen sluter tätt runt reglar, stag och rör i alla utrymmen. Inga skarvar, ingen vinddrivning i isoleringen på kallvinden.lösullCellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. Cellulosaisolering tillverkas av returtidningar. Det är ett utmärkt sätt att återvinna ett naturligt material för att skapa miljövänlig och effektiv isolering för nybyggnation och tilläggsisolering. Tidigare har samtliga isoleringsmaterial på marknaden ansetts som likvärdiga i avseendet isoleringsförmåga, men nu vet man att cellulosan är bättre och betydligt mer effektiv.

vegaskolan

Vegaskolan Vännäs

Villaisolering, Skellefteå

Villaisolering, Skellefteå