AB Värmecenter har ombildats från enskild firma ”Värmecenter i Umeå”.

Till AB – VÄRMECENTER

AB VÄRMECENTER:

FASTIGHETSKONSULTING

Energi – klimat – komfort

RÅDGIVNING

Värme – Besparing

AB Värmecenter har ombildats från enskild firma ”Värmecenter i Umeå”. Till AB – VÄRMECENTER

Den nya verksamhetens affärside är att kunna erbjuda konsulthjälp, rådgivning, expert/spets kunskap och thermografering i frågor rörande fastighetsbyggnad och renovering. Speciellt med inriktning mot energibesparing.

Vi skall genom vår erfarenhet och kunskap kunna vägleda, skapa beslutsunderlag och ge förslag på lämpliga initiativ och åtgärder vid såväl nyproduktion som renoveringar av äldre fastigheter.

  • FASTIGHETSKONSULTERING
  • THERMOGRAFERING
  • ENERGIBESPARING
  • ISOLERING
  • REFERENSER
  • KONTAKT

Den nya verksamhetens affärside är att kunna erbjuda konsulthjälp, rådgivning, expert/spets kunskap och thermografering i frågor rörande fastighetsbyggnad och renovering. Speciellt med inriktning mot energibesparing.

Vi skall genom vår erfarenhet och kunskap kunna vägleda, skapa beslutsunderlag och ge förslag på lämpliga initiativ och åtgärder vid såväl nyproduktion som renoveringar av äldre fastigheter.

Tillsammans med välrenommerade företag inhämtar vi spetskunskap inom t.ex. yrkesområdena; Mark och grund, Bygg, VVS, Ventilation, Fönster/dörr, Tak – beklädnad, Uppvärmning och Sol-El anläggning.


ISOLERING I VÄRLDSKLASS

När driftskostnaderna spelar roll

Från och med i höst har vi börjat sälja
iCell’s cellulosaskivor och ISOCELL’s klimatskal
icell4airstopairstopflex

”Nu kan vi hjälpa dig skapa en optimal tilläggsisolering som gynnar både dig och vår miljö”

Värme Center har tio års erfarenhet av fastighetsisolering.
Vi har nu utvidgat kapaciteten och kan numera även åta oss stora entreprenader inom området. Vi har specialiserat oss på att arbeta med cellulosaisolering där vi åtar oss hela eller delar av en nyproduktion eller renovering.

Att isolera fastigheten med cellulosaisolering innebär
ett långsiktigt hållbart tänkande och ett hänsynstagande bygge

Värme Center utförde under våren 2016 isolering av 16 passivhusklassade
radhus i Umeå/Nydalaviken åt VNB Byggnation AB.

Vi utför alla typer av byggnadsisolering, allt från tilläggsisolering på vind till nyproduktion och stora entreprenader.

• Kostnadsfria offertbesök
• Orderbekräftelse
• Avtalad arbetstidsplan
• Eventuella Rotavdrag

 


 

Cellulosaisolering – bästa isoleringen

Lösull är den mest rationella och effektiva metoden att isolera med. Installationen sker fuktsäkert direkt in i konstruktionerna utan skrymmande lagring på arbetsplatsen och helt utan spill. Isoleringen sluter tätt runt reglar, stag och rör i alla utrymmen. Inga skarvar, ingen vinddrivning i isoleringen på kallvindan.lösullCellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. Cellulosaisolering tillverkas av returtidningar. Det är ett utmärkt sätt att återvinna ett naturligt material för att skapa miljövänlig och effektiv isolering för nybyggnation och tilläggsisolering. Tidigare har samtliga isoleringsmaterial på marknaden ansetts som likvärdiga i avseendet isoleringsförmåga, men nu vet man att cellulosan är bättre och betydligt mer effektiv.