VÄRMEKAMERAMÄTNING

varmekamera_litenVarje hus är unikt och bör därför besiktigas inför en tilläggsisolering. Besiktningen fastställer vad som passar dig bäst!
Vi utför värmekameramätningar i hela eller delar av fastigheter för att kunna ringa in problemställen och med dessa data som underlag föreslå lämpliga isoleringsåtgärder. Detta kan spara stora pengar för fastighetsägaren. Med värmekameran kan man dokumentera informationen med foton

.
Värmekamerainspektion av er fastighet kan ni beställa som ett separat konsultuppdrag.
Detta kan syfta till att identifiera problemplatser i er fastighet. För att med de resultaten kunna föreslå förbättringsåtgärder. Vi erbjuder även egenkontroller med värmekameran.